Informatie

Openingstijden

Maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 17:00 uur. Vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0181-612456. Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de balie assistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts en bijbehorende adres en telefoonnummers. Een kijkje nemen op onze website: www.tandartspraktijkdetheems.nl

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

Fa-med regelt onze nota’s!

Wij hebben het factureren en innen van onze nota’s uitbesteed aan Fa-med. Dat scheelt ons veel tijd. Tijd die wij liever aan u besteden. U ontvangt daarom uw nota van Fa-med.

Voor vragen over uw nota:
Bent u een zorgconsument (patiënt/cliënt/klant) en heeft u vragen over uw ontvangen nota? Belt u dan naar ons Contact Center:

0900-0885 (€ 0.90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten)
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.